ásio-lusitanismo
á·si·o-lu·si·ta·nis·mo

sm
Ling Vocábulo ou expressão peculiar ao ásio-português.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESPl: ásio-lusitanismos. ETIMOLOGIAvoc comp do top Ásia+o+lusitano+ismo.
Topo ↑