axilose
a·xi·lo·se
(cs)

sf
Med Suor excessivo e malcheiroso nas axilas. ETIMOLOGIAder de axila+ose.
Topo ↑