carpincho
car·pin·cho

sm
Zool V capincho.
ETIMOLOGIAesp carpincho.
Topo ↑