diastasimétrico
di·as·ta·si·mé·tri·co

adj
Pertinente ao diastasímetro.
ETIMOLOGIAder de diastasimetria+ico2.
Topo ↑