wari
wa·ri
(ua)

sm+f adj m+f
Etnol, Ling V uari.
ETIMOLOGIAdesc.
Topo ↑