third world
third world
[θә:d w′ә:ld]
n
Pol terceiro mundo.
Topo ↑