haiku
[haɪku]

sm
Lit V haicai.
ETIMOLOGIAjap.
Topo ↑