coroideia
co·roi·dei·a
(éi)

sf
Anat V coroide.
ETIMOLOGIAgr khorioeidēs.
Topo ↑