abdoministerotomia
ab·do·mi·nis·te·ro·to·mi·a

sf
Med Incisão transabdominal no útero; abdominuterotomia, laparisterotomia. ETIMOLOGIAvoc comp do lat abdomen, -inis+histerotomia, como ingl abdominohysterotomy.
Topo ↑