organoide
or·ga·noi·de
(ói)

sm
Cit V organela.
ETIMOLOGIAder do gr órganon+oide, como ingl organoid.
Topo ↑