infamia
in.fa.mia
[inf′amja]
sf
1 Descrédito, desonra.
2 Infâmia, baixeza.
Topo ↑