Alteisen
Alt.ei.sen
[′altaizәn]
Sn (o. Pl)
sucata, ferro-velho.
Topo ↑