bull’s eye
bull’s eye
[b′ulz ai]
n
1 na mosca (alvo).
2 tiro certeiro.
Topo ↑