colossigmoidostomia
co·los·sig·moi·dos·to·mi·a

sf
Med Anastomose cirúrgica entre o cólon e o sigmoide.
ETIMOLOGIAder do voc comp de cólon+sigmoide+gr stóma+ia1.
Topo ↑